Former Students

 

 

 

 
 

 Xintong Zhang (2014 Master)

  Kai Yan(2013 PhD)

 Ling Chen (2008 PhD)

 Yiming Chen(2013 PhD 
 
 Jianbo QI(2015 PhD)
Wanjuan Song (2015 PhD)
Peng Wan (2015 PhD)
 Linyuan Li (2016 PhD)